About

Hans Bol (Amsterdam, 1957) is een Nederlandse fotograaf.

Ik heb me vaak gericht op het fotograferen van het landschap; met name het landschap dat aangetast raakt door menselijke activiteiten. In dat kader heb ik gedurende vele jaren de steengroeven rond Carrara (It.) vastgelegd. Het landschap wordt daar langzaam, volledig en onomkeerbaar vernietigd. Ik werd echter ook in positieve zin getroffen door de historie, het licht in de groeven en de schoonheid van het industriële proces.

Daarnaast heb ik veelvuldig de Verenigde Staten bereisd, vanuit een zelfde soort motivatie. Ook daar zoek ik het geschonden landschap, het landschap dat stemt tot nadenken en reflectie, dat nederig stemt en sporen vertoont van menselijke aanwezigheid. Het arcadische landschap is prettig om in te vertoeven, maar leidt er maar zelden toe dat ik me geroepen voel het vast te leggen.

Naast reizen door de Verenigde Staten ben ik vaak door India getrokken. Het is niet mogelijk dat India je onverschillig laat; het leven in al zijn facetten is zo nadrukkelijk aanwezig dat je meegezogen wordt. Veel speelt zich af op straat, zichtbaar voor een ieder; zowel leven als dood zijn altijd in de buurt, zou je kunnen zeggen. Enorme aantallen Indiers zijn onderweg omdat velen de noodzaak voelen om meerdere heilige plaatsen te bezoeken in hun leven. Als je er reist voel je dat India een immens land is waar onwaarschijnlijk veel mensen wonen. Ik heb me er altijd prettig gevoeld.

Portretten heb ik in het verleden vaak gezien maar niet altijd gemaakt, meestal uit een soort bescheidenheid. De laatste jarenlang verandert dat en leg ik me er meer op toe. Ik zoek de toegang bij mensen die  me treffen. Portretten zijn wat mij betreft niet aan tijd, plaats of leeftijd gebonden; ik loop er tegen aan, dat is een betere formulering, toeval speelt daarbij een grote rol. Ik zie en voel of er een goed portret verborgen zit en probeer dat zichtbaar te maken. Ook hier geldt dat ongeschondenheid me niet interesseert. Ik zoek naar mensen in wiens verschijning het leven zijn sporen heeft nagelaten.