About

Hans Bol (Amsterdam, 1957) is een Nederlandse fotograaf.

Ik heb me vaak gericht op het fotograferen van het landschap; met name het landschap dat aangetast raakt door menselijke activiteiten. In dat kader heb ik gedurende vele jaren de steengroeven rond Carrara (It.) vastgelegd. Het landschap wordt daar langzaam, volledig en onomkeerbaar vernietigd. Ik werd echter ook in positieve zin getroffen door de historie, het licht in de groeven en de schoonheid van het industriële proces.

Daarnaast heb ik veelvuldig de Verenigde Staten bereisd, vanuit een zelfde soort motivatie. Ook daar op zoek naar het geschonden landschap, het landschap dat stemt tot nadenken en reflectie, het landschap dat nederig stemt, het landschap dat sporen toont van menselijke aanwezigheid. Het arcadische landschap is prettig om in te vertoeven maar leidt er maar zelden toe dat ik me geroepen voel het vast te leggen.

Portretten heb ik in het verleden vaak gezien maar niet altijd gemaakt, meestal uit een soort bescheidenheid. De laatste jarenlang verandert dat en leg ik me er meer op toe. Ik zoek de toegang bij mensen die  me treffen. Portretten zijn wat mij betreft niet aan tijd, plaats of leeftijd gebonden; ik loop er tegen aan, dat is een betere formulering, toeval speelt daarbij een grote rol. Ik zie en voel of er een goed portret verborgen zit en probeer dat zichtbaar te maken. Ook hier geldt dat ongeschondenheid me niet interesseert. Ik zoek naar mensen in wiens verschijning het leven zijn sporen heeft nagelaten.